סקירה נובמבר 2018

 כיוון לעתיד: האינדיקטורים השונים לפעילות מרמזים על שיפור בקצב הצמיחה ברבעון השלישי, לאחר ההאטה שנרשמה ברבעון קודם.

  • ארה"ב: הפד ממשיך לשדר אופטימיות באשר לצמיחת הכלכלה האמריקאית והתייצבות האינפלציה קרוב ליעד. עם זאת, חברי הועדה המוניטארית חוששים מההשלכות של השתטחות עקום התשואות ואי הוודאות סביב הסכמי הסחר.
  • גוש האירו: הנתונים השוטפים ממשיכים להצביע על צמיחה נאה בהובלת גרמניה, אולם אי הוודאות סביב הסכמי הסחר  והמשמעת הפיסקאלית באיטליה מובילים לעדכון כלפי מטה של תחזיות הצמיחה.
  • שוק האג"ח הממשלתי בעולם: התנודתיות באג"ח האיטלקי נמשכת, וצפויה ללוות אותנו גם בחודשים הקרובים.

כיוון לעתיד: הצמצום המוניטארי בארה"ב (ובמידה גם בגוש האירו) צפויים להקשות על ההתאוששות ויציאה מהמשברים באיטליה ובשווקים המתפתחים.

המדד המשולב של בנק ישראל  עלה בספטמבר ב- 0.26%  (חודש מול חודש )MoM. בבנק ישראל  ציינו כי "המשק ממשיך לצמוח בקצב נאה" וכי "קצב עלייתו של המדד דומה לקצב שמאפיין את המדד בשנים האחרונות". המדד הושפע לטובה מהעלייה ביבוא תשומות לייצור ובשיעור המשרות הפנויות בחודש ספטמבר, מהעלייה בפדיון השירותים ומהעלייה החדה בייצור התעשייתי באוגוסט (אם כי הזינוק בייצור התעשייתי נבע רובו ככולו מהזינוק בפעילות מגזר התרופות – ראה סקירתנו מאתמול). מנגד, הירידה החדה ביצוא הסחורות וביבוא מוצרי צריכה מיתנה החודש את קצב עליית המדד.

רכישות הצרכנים בכרטיסי אשראי עלו בספטמבר בשיעור מזערי של 0.10% MoM

(מנוכה עונתיות), כך שנתוני המגמה מצביעים על התמתנות הרכישות ב- Q3 (בהשוואה למגמה בשנים 2016-2017 ובהשוואה לרבעון הראשון של 2018 – צמחו ב- Q3 בקצב שנתי של 5.7%). עוד ניתן לראות כי ההאטה בהיקף רכישות הצרכנים בכרטיסי אשראי תואמת את ההאטה שחלה בחצי שנה האחרונה בקצב התרחבות מכירות רשתות השוק ובמדד הפדיון בכלל ענפי המשק. מנגד, סקר החברות של בנק ישראל הצביע על איתנות צריכת השירותים ופדיון ענפי המסחר ב- Q3/2018 (ראה סקירתנו מאתמול), כך שבנטרול הירידה הנוספת הצפויה בצריכת כלי רכב ב- Q3, סביר להניח כי הצריכה הפרטית התרחבה ברבעון השלישי בקצב נאה.

הנפט הגולמי  ממשיך בדרכו דרומה ונסחר ברמות 64 $ לחבית .

להערכתנו : הריבית תישאר ללא שינוי גם בהמשך השנה (ואף יותר מכך), כאשר ייסוף השקל מול הסל  והירידה במחירי הדירות תומכים באי שינוי הריבית.

הפער בין הריביות המוניטאריות של ארה"ב ושל ישראל צפוי להמשיך ולהתרחב במהלך השנה הקרובה. התרחבות זו ממתנת את הלחצים הבסיסיים לתיסוף השקל, ויכולה אף להביא לעלייה בתנודתיות שער החליפין. אנו ממליצים על חשיפה מט"חית בתיק ההשקעות באמצעות אחזקות באפיק המנייתי והקונצרנים בחו"ל ,אנו ממשיכים להמליץ על  חשיפה מנייתית,  התמחור באפיק זה אמנם גבוה, אך זאת במקביל לתמחור יקר גם בשאר אפיקי ההשקעה. בהתחשב בכך, האפיק המנייתי נותר אפיק מרכזי בתיק ההשקעות המומלץ. החברות במדדי המניות המרכזיים בחו"ל נהנות משיפור נאה ברווחיות בשנה האחרונה, שיפור שצפוי להשתקף גם בעונת הדוחות הנוכחית. גם בישראל, רווחי הפירמות המקומיות צפויים להמשיך ולגדול לאור השיפור בקצב ובהרכב הצמיחה בישראל, שוק העבודה החזק, וההערכה שהעלאת ריבית בישראל לא נראית באופק . בשל התמחור הגבוה בשווקים – קיימת עדיפות לבחירת מניות באופן סלקטיבי ולא באמצעות רכישת המדדים הכלליים, הן בישראל והן בחו"ל.

בארה"ב התשואות על אג"ח ל 10 שנים סביב רמות של 3.15 ו ל 30 שנה 3.40 וצפוית לזחול כלפי מעלה  במהלך שנת 2018 .

בארץ התשואות  ל 10 שנים על רמות של  2.35. (מרווח שלילי –  התשואה בישראל נמוכה מזו האמריקאית)

אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי בהיעדר אלטרנטיבה לכסף ימשיכו המשקיעים לחפש אפיקי השקעה  ולתמוך בשוקי ההון בעולם". כשאת החשיפה המנייתית מומלץ לבצע דרך מניות ישירות ולא דרך מדדים.
תמחור המדדים והריבית הנמוכה עדיין תומכים בשוק המניות ,והמשך השיפור בכלכלה תומך ברווחיות הפירמות מבין המניות השונות. אנו רואים העדפה להשקעה במניות דפנסיביות  ומניות הבנקים הגדולים (אך אחזקה נמוכה מהמשקל במדד המעוף), ובחברות נדל"ן מניב גדולות הן בארץ והן בגרמניה ובמניות המאופיינות בחלוקת דיבידנד גבוהה.

עדיפות לסקטורים: בנקאות, תעשיה , טכנולוגיה ,נדל"ן מניב ,כימיה , אך בסלקטיביות רבה.

החשיפה הגיאוגרפית המומלצת לרכיב המניות היא: 40% ארה"ב, 60% בישראל.

דיון והמלצות:

בתיק האג"ח אנו ממליצים על מח"מ 4-5  שנים  בשילוב של מח"מ סינטטי, בעדיפות לקונצרנים בדירוג השקעה עם עדיפות לריבית שקלית. חלוקת ההשקעה בין רכיב שקלי לצמוד עם עדיפות לרכיב השקלי במח"מ בינוני לאור ציפייה למדדים שליליים בחודשיים הקרובים. אנו ממליצים על הגדלה של אג"ח קונצרני בחשיפה דולרית של חברות מדורגות .

לאור תפקודו של שוק המניות בחו"ל המלצתנו נשארה על עדיפות לאחזקות במניות בארץ  לעומת מניות בחו"ל ,אך בסלקטיביות רבה , תוך ניצול הזדמנויות של תנודתיות השווקים הן בארץ והן בחו"ל.

 

סקירה לשווקים פברואר 2017

משנתו של הנשיא הנבחר, ביחס למדיניות הכלכלית (מוניטארית ופיסקאלית) מעלה את רמת אי הוודאות סביב תוואי הריבית העתידי וסביבת האינפלציה בטווח הבינוני והארוך. הריבית בארץ להערכתנו תיוותר בשנת 2017 סביב האפס ולא צפויה להשתנות . בארה"ב התשואות על אג"ח ל 10 שנים האמירו לרמות של 2.48% מרמה של 1.95% מחודש אוקטובר 2016 .

הריבית צפויה עפ"י הערכות לעלות בעוד שתי פעימות במהלך שנת 2017. השבועיים הראשונים בנשיאותו של טראמפ נפתחו בסערה של צווים נשיאותיים, בהתאם להשקפתו של הנשיא הנבחר. בהתאם לקצב הודעותיו חצתה תשואת הבנצ'מרק ל-10 שנים את רמת 2.5% ,אך שבה וירדה לרמת סגירה של 2.48%. בין צעדיו הראשונים ניתן למנות את בניית החומה מול מכסיקו וקביעת מס יבוא, כמו גם ביטול הסכם הסחר האוקייני (TPP). צעדים אלה פחות אהודים על ידי המשקיעים. בנוסף, נתוני הצמיחה ביום ו' קיררו מעט את המשקיעים (על כך בהמשך). מרווח התשואה בין האג"ח האמריקאית לישראלית המקבילה עומד היום על רמה של 0.16%- (מרווח שלילי  התשואה בישראל נמוכה מזו האמריקאית).

ללא אירוע גאו-פוליטי משמעותי, הפער השלילי צפוי להימשך ואף להתרחב, כל עוד הריבית בארץ תישאר נמוכה והריבית בארה"ב מצויה במגמת עליה.

לפיכך, אנו ממשיכים להחזיק בהערכה כי היעדר אלטרנטיבה לכסף ימשיכו המשקיעים לחפש אפיקי השקעה ולתמוך בשוקי ההון בעולם שנה מאתגרת צפויה לענף הבנקאות והפיננסים ,ואנו צפויים לראות המשך צמצום בכוח האדם תכניות פרישה ולתוכניות התייעלות ואף מיזוג סניפים ומכירת נדל"ן .בנוסף הגברת התחרות בבנקים ובאשראי . והוצאת כרטיסי האשראי מהבנקים ,השוק כבר מתמחר זאת ברמת המחירים ומנגד מניות הפיננסיות מתפקדות באופן חיובי יחסית עקב מכפילי סקטור ורווח נמוכים ותשואות דיבידנד .

כשאת החשיפה המניתית מומלץ לבצע דרך מניות ישירות ובסקטורים דפנסיביים. תמחור המדדים והריבית הנמוכה עדיין תומכים בשוק המניות ,והמשך השיפור בכלכלה תומך ברווחיות הפירמות מבין המניות השונות, אנו רואים העדפה להשקעה במניות דפנסיביות ומניות הבנקים אך פחות מאחזקת במשקל במדד המעוף ובין היתר בחברות גדולות ויציבות בתחום הנכסים המניבים אשר בהן ההכנסות והרווחים צפויים יותר. ובמניות המאופיינות בחלוקת דיבידנד גבוהה, אנו מעדיפים להשקיע במניות הדיבידנד .

החשיפה הגיאוגרפית המומלצת לרכיב המניות היא: 40% ארה"ב, 60% בישראל.

אנו מאמינים בשיפור בכלכלה האמריקאית כתוצאה מהורדת מיסים משמעותית והשקעה בתשתיות, בגלל חוסר הוודאות הגדול לגבי אישיותו והתנהלותו של טראמפ בכל הנוגע לנושאים שונים בארה"ב ובעיקר נושאים אשר קשורים למדינות אחרות בעולם אשר עלולים לפגוע בהתנהלות תקינה של הסחר העולמי וכתוצאה מכך עלולה לגרום לטלטלה בשוקים הפיננסים בארה"ב . לאור האמור לעיל אשר גורם לירידה ברמת הוודאות שלנו בהתנהלות שוק המניות והאג"חים האמריקאי ומאחר והאסטרטגיה שלנו הינה להשקיע כאשר רמת הוודאות בהשקעותינו גבוהה הרבה יותר אזי אנו ממליצים לצמצם את אחזקות בשוק המניות האמריקאי ל 40% ומאידך להגדיל את אחזקותינו בישראל ל 60%.

 

הכותב הינו מנהל השקעות בבית ההשקעות כוון בית השקעות, העוסק בניהול השקעות. אין לראות במאמר זה משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או הצעה לרכישת יחידות הקרן ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד, ואין לראות במידע ייעוץ ואין הוא מהווה תחליף לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.
h00_beni-575

העלאת הריבית בארה"ב צריכה להידחות לפחות עד דצמבר

הריבית

בדצמבר 2015 קצב הגידול בתל"ג האמריקאי עמד על כ- 3%. נתון זה היה הגורם המרכזי לעדכון תחזיות הפד ולהחלטה האימפולסיבית של העלאת הריבית בארה"ב באותה תקופה. מאז ירד קצב הגידול בתל"ג האמריקאי לכדי 1%, דבר שנותן ציון בלתי מספיק לתחזיות הפד.  אמנם אנו צופים כי הקצב השנתי של הגידול בתל"ג יעלה מעל 1% לכוון 2%-2.5% לקראת סוף השנה אך על הפד להמתין על מנת לוודא שזו אכן המגמה. עליה בקצב הגידול ישפיע לטובה על תוצאות החברות הן בגידול במכירות והן בגידול ברווחים, דבר שיכול לתמוך בהמשך עליית השוק באופן מתון.

לפני פרסום הנתון של גידול במשרות בארה"ב, העריך סטנלי פישר כי לנתון זה יהיה משקל לא קטן בציפייה להקדמת העלאת הריבית לספטמבר, אולם נתון זה אכזב ביחס לקונצנזוס, רק 151 אלף משרות נוספו לעומת קונצנזוס של 180 אלף משרות שאמורות היו להתווסף.

נתון שיעור הבלתי מועסקים בארה"ב גם אכזב בגדול שכן נשאר ללא שינוי ברמה של 4.9% כאשר רוב הכלכלנים ציפו ששיעור זה ירד ל 4.8%, דבר שלא יעודד במיוחד את יושבת ראש הפד ג'נט ילן.

נתון כלכלי חלש נוסף אשר יש בו כדי להשפיע על החלטת הפד בנוגע לגובה הריבית, הינו ירידה ברבעון השני של התפוקות ל 0.6%- לעומת הצפי ל 0.5%-. בסיכום 12 חודשים שעברו, התפוקות ירדו ב 0.4%.

ה ISM  (Institute of Supply Management) חשף כי מדד הייצור התעשייתי ירד מ 52.6 נקודות ביולי ל 49.4 נקודות באוגוסט. הנתון החטיא את צפי האנליסטים אשר חזו כי המדד יעמוד על 52 נקודות, ומאחר שכל קריאה מתחת ל 50 נקודות מצביעה על התכווצות הדיווח היה מאכזב במיוחד.

בנוסף תעשיית הרכב אשר תמכה בעליית התל"ג בסוף שנת 2015, הגיעה כנראה לשיא בתקופה האחרונה, ומפה ואילך ההערכות הן שתעשיית הרכב במקרה הטוב תהיה בסטגנציה ובמקרה הפחות טוב תציג ירידה בתפוקה.

מחיר הנפט

מאחר וטכנולוגיית פצלי השמן הולכת ומתייעלת, עלות ההפקה לחבית ירדה לאזור 50$ לחבית ואף מתחת לכך, לכן כאשר מחיר חבית מתקרב ל 50$ כדאיות ההפקה בפצלי השמן עולה דבר שמכניס מפיקים חזרה לשוק ואז מחיר החבית נלחץ שוב כלפי מטה בגלל הגידול בהיצע. כמו כן לקראת הקיץ מחיר חבית נפט עולה בגלל עונת הנסיעות אך לקראת אמצע הקיץ מחיר חבית נפט מתמתן שוב לכן להערכתנו מאחר והקיץ מאחורינו מחיר חבית נפט ינוע בתקופה הקרובה בין 40$ ל 50$ כאשר להערכתנו הסיכוי שהמחיר יהיה קרוב ל 40$ גבוה יותר (לקראת החורף המיקוד הוא על מחיר הגז לצורך הסקה). יש לסייג ולבחון את התנהגות מדינות הנפט הגדולות כגון סעודיה, רוסיה וכו' אשר ביכולתן לצמצמם את תפוקת הנפט בין לילה דבר שיכול ללחוץ את מחיר הנפט כלפי מעלה.

מחיר הזהב

לאחרונה אונקיית זהב הייתה אטרקטיבית במיוחד כאשר הדבר בא לידי ביטוי בעליית מחירים של עשרות אחוזים. להערכתנו באווירה שבה אין אינפלציה אלא רק בדמיונם של אנשי הפד לגבי עליית אינפלציה עתידית, יחד עם צפי לעליית ריבית מחיר הזהב עלול לאבד גובה או לפחות אנו לא צופים עליות משמעותיות בעתיד הנראה לעין.

 

לסיכום

בתחום המניות: רמת המכפילים של שוק המניות בישראל נמוכה מאשר בחו"ל דבר שמותיר את שוק המניות הישראלי אטרקטיבי ביחס להרבה מדינות בעולם בניהן ארה"ב. להערכתנו שוק המניות בארץ מסוגל להניב תשואה חיובית בשנה הקרובה, אולם עדיין יש להיות סלקטיביים, תוך ביצוע אנליזות מעמיקות של דו"חות כספיים ולבחור חברות בעלות אופי פעילות בהן יש רמת וודאות גבוהה לגבי הגידול במכירות וברווחים.

בתחום האג"ח: מאחר והתשואות של האג"חים הממשלתיים נמוכות מאוד עד אפסיות, נעדיף השקעה באג"ח בדירוגי אשראי של חברות חזקות בהן יש רמת וודאות יחסית גבוהה של הרווחיות הצפויה (ראה סעיף מניות), במח"מ 4-5 שנים אשר מספקות תשואות חיוביות סבירות.

השקעות סולידיות

עולם ההשקעות מתחלק לשניים, יש את המשקיעים הנועזים אלא אשר מוכנים לשים את הכסף שלהם בהשקעות שאיש לא מאמין בהם, לרכוש מניות של חברות שאיש לא חושב שהן יצליחו, ויש את מי שמאמין בהשקעות סולידיות, הוא הולך על בטוח ולא מוכן להפסיד את כספו.

משקיע לא סולידי, נקרא לו משקיע מופרע, הוא מישהו שיש לו מספיק כסף ולכן הוא מוכן גם לקחת הימורים, מצד שני הוא יודע, שאם הוא יצליח, יקראו לו גאון ואם הוא יכשל, הוא ייחשב למשקיע גרוע שאסור לסמוך עליו. משקיע שמאמין בהשקעות סולידיות הוא מי שבדרך כלל אין לו גב כלכלי רחב, ולכן הוא יבחר את כספו בקפידה, הוא יעדיף להרוויח מעט בתנאי שיצטרך להשקיע מעט, הוא לא ייחשב לגאון וגם לא למשקיע כושל, אך בסופו של יום הוא ייהנה מרווח מסוים וזה יספיק לו.

מרבית המשקיעים הם סולידיים, ולו מהסיבה הפשוטה, שאם הם לא היו כאלה, אז הם היו מפסידים את כספם. מי שהוא משקיע פרטי, כלומר משק בית שמעוניין להגדיל קצת את ההכנסות שלו. אז הוא יעדיף להתעסק עם השקעות סולידיות. לשם כך הוא יפנה אל יועצי השקעות בשביל לבחור מסלולים פשוטים וברורים. אלה יכולים להיות מסלולים של השקעות במניות חול, בעיקר מניות בטוחות של חברות מוכרות, חברות אינטרנט, אלקטרוניקה, תרופות, נפט, גז, תעופה, בעוד שמשקיע לא סולידי, ישקיע את כספו דרך יועצי השקעות או באופן אחר, בחברות צעירות שהוא מאמין בהן, חברות שיוצאות עם פטנטים ייחודים שהוא מאמין שיצליחו לכבוש את השוק, חברות שנמצאות בקריסה כללית והוא מאמין שיש להן סיכוי להתאושש (במקרה כזה הוא קונה מניות בזול ויכול בעתיד, בהנחה והחברות מתאוששות, למכור במחיר גבוה). משקיע לא סולידי יבחן את ההשקעות שלו לטווח הרחוק, אך הוא ידאג גם להיות פעיל בשוק כל יום, משקיע סולידי, בדרך כלל, ישים את הכסף שלו בתוכנית מסוימת, וישכח ממנה עד שירצה להשתמש בכסף.

מה עדיף להיות? הכל שאלה כמה כסף יש לכם ואיזה סוג של אנשים אתם, אופן עקרוני להיות משקיע סולידי זה קל יותר, להיות משקיע לא סולידי זה הרבה יותר מעניין.

אם אתם רוצים לדעת עוד על השקעות סולידיות ולא סולידיות כולל רכישת מניות בחול, זה הזמן לפנות לצוות יועצי השקעות של כוון בית השקעות, אנחנו נשמח לעזור לכם.

001

מוזמנים לקרוא בנוסף:

מניות ישראליות בנסדק

מניות הטבה

אחד המושגים הידועים ביותר בעולם שלנו כיום הוא "ביטחון כלכלי" זה מושג שנכנס במהלך השנים הם לעולם העסקי והן למשקי בית פרטיים, אם תשאלו כל אמריקאי מה הדבר אליו הוא שואף, הוא יגיד "ביטחון כלכלי".

מה זה אומר? הכוונה היא לדעת שניתן להתקיים בצורה מכובדת ונכונה מבחינה כלכלית הן בהווה והן בעתיד, מבלי להיות נזקק ומבלי להיות תלוי בשום גורם אחר. לשם ביטחון כלכלי יש ליצור כלל חיסכון פיננסי, כלומר יש לחסוך כסף בהווה באמצעות תוכנית חיסכון פיננסי אשר מטרתה לספק לנו כסף לצורך הוצאות משתנות בעתיד.

מרביתנו חוסכים בצורה כזו או אחרת, חלקנו עושים זאת באמצעות תוכניות חיסכון להן אנחנו מכניסים סכומי כסף שונים הן מציעות לנו ריבית קבועה, חלקנו עושים זאת באמצעות קרנות השתלמות ותוכניות פנסיה, יש מי שעושה זאת דרך תוכניות ביטוח ואחרים רוכשים כלים פיננסים שונים במטרה למכור אותם בעתיד בשווי גבוה יותר וליהנות מהתשואה על מנת לממש רמת חיים גבוהה.

דוגמא לכלי פיננסי כזה הן מניות. אומנם לא מדובר בכלי פיננסי בטוח כמו חיסכון פיננסי רגיל, אך במקרים מסוימים זה יכול להיות כלי שיכול לספק לנו הכנסה טובה בעתיד, זאת במידה ואנחנו יכולים למכור אותן במחירים גבוהים. במקרים מסוימים אנחנו יכולים לרכוש מניות עם זכויות לקבל מניות הטבה מהחברה. מדובר במניות שמוקצות לנו ללא תמורה על פי תנאי המניות אותן רכשנו.

כאמור הרעיון של ביטחון כללי מאלץ אותנו להשתמש בתוכניות ובאפיקים שונים, בהם אנחנו משקיעים את הכסף שלנו לטווח ארוך. אנחנו לא אמורים לגעת בכסף אלא רק כשאנחנו נגיע לשלב שיהיו לנו ילדים ונרצה להעניק להם רמת חיים סבירה פלוס או כשנהיה מבוגרים ולא נוכל עוד להתפרנס בצורה רגילה. כך אנחנו לא תלויים בבני משפחה, ביטוח לאומי או בכל גורם אחר.

חיסכון פיננסי הוא דבר שיש להשקיע בו בצורה חכמה ויעילה, אחרת אנחנו עלולים לגלות מהר מאוד שאנחנו משקיעים את הכסף שלנו בתוכניות שאינן מוסיפות לנו דבר. זו הסיבה שעדיף לנו לעשות זאת דרך אנשי מקצוע.

לשם כך אנחנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר, צוות כוון בית השקעות ישמח לעמוד לרשותכם, לעזור לכם לבחור תוכנית השקעה מתאימה, עם ריביות טובות ותשואה נכבדת. אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר עוד היום בשביל להבטיח לעצמכם ולילדיכם ביטחון כלכלי גבוה בהווה ובעתיד.

001

מוזמנים לקרוא בנוסף:

השקעות סולידיות

בורסה אמריקאית

למרות שהבורסה הישראלית היא יחסית גדולה ומצליחה, ביחס כמובן לכמות האוכלוסייה בישראל וגודל הכלכלה הישראלית, הרי שלא מעט משקיעים מקצועיים וגם חובבים, לוטשים עיניים אל השקעות בחול, כשגולת הכותרת היא כמובן בורסה אמריקאית.

מכל הבורסות בעולם, אין ספק שהבורסה האמריקאית היא הגדולה והחשובה מכולן, כשמאחוריה ניצבות הבורסות של לונדון וטוקיו. בורסה אמריקאית כוללת את כל החברות הגדולות לא רק במשק האמריקאי אלא במשק העולמי וכן חברות ישראליות שהצליחו במהלך השנים להיות מונפקות שם. מאחר ומדובר בבורסה עם מגוון אפשרויות מאוד גדול, הרי שקניית מניות בבורסה זו הפכה לאחד הכלים הפיננסים הפופולאריים ביותר בקרב משקיעים רבים.

צריך לומר מספר דברים לגבי השקעות בחול ובפרט השקעות בבורסה אמריקאית. הרעיון של השקעות מחוץ לישראל הוא יחסית חדש, בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר משקיעים ישראלים שבוחרים להשקיע בחו"ל, עם זה דרך השקעה במניות ובכלים פיננסים אחרים ועם זה דרך השקעה בכלים מוחשיים, בראש ובראשונה נדל"ן. הסיבה היא שהשוק הישראלי הוא קטן מדי ולא מספק יותר מדי אפשרויות, מה עוד שהשוק הישראלי, למרות שהוא חזק, הוא לא יציב כמו השוק האמריקאי. מסיבות היסטוריות, כלכליות, ביטחוניות, השוק האמריקאי נחשב לאחד השווקים היציבים ביותר, וגם אם הוא עובר טלטלה, כמו שהוא עבר בשנות השמונים או בשנת 2008, ברור שזה עניין והוא יחזור לעצמו.

דבר נוסף שיש לזכור הוא, שהשוק הישראלי לא מציב את המגוון הרחב שהשוק האמריקאי מציע, ובפרט בורסה אמריקאית. למשל, בבורסה הישראלית לא נסחרות חברות שמתמחות בהפקת נפט או משאבים דומים. לעומת זאת הבורסה האמריקאית מכילה את החברות הגדולות ביותר בתחום, כך גם לגבי חברות מחקר ופיתוח בתחומים שונים וכן חברות הייטק גדולות. מי שרוצה להרוויח באמת, חייב לפנות לשוק האמריקאי.

קניית מניות בבורסה האמריקאית יכולה להתבצע על ידי בתי השקעות ישראליים שונים, כך הדבר נעשה בצורה מסודרת וחכמה. ניתן לבחון אילו חברות נמצאות במצב טוב והערכות הן שמצבן ימשיך להיות טוב ואף להשתפר, במצב כזה, אנחנו יכולים להיות בטוחים שהכסף שלנו מושקע במקום הנכון.

אם אתם רוצים לדעת עוד על השקעות בחול, זה הזמן לפנות אלינו, הצוות של כוון בית השקעות ישמח לעמוד לרשותכם. כל מה שאתם צריכים לעשות, זה ליצור איתנו קשר ואנחנו נשמח לעזור לכם בכל עת. אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר דרך הטלפון או באינטרנט.

001

מוזמנים לקרוא בנוסף:

מניות הטבה

ריבית על פקדונות

לא מעט ישראלים, כמו אנשים אחרים ברחבי העולם מבקשים לחסוך היום כסף בשביל שתהיה להם הכנסה בעתיד. מגיל צעיר מלמדים אותנו שעלינו לחסוך כסף כך שאם יום אחד נצטרך כסף באופן מיידי או לחילופין אם נפסיק לעבוד, יהיה לנו כסף בו נוכל להשתמש.

ההחלטה באיזו תוכנית חסכון להשתמש בדרך כלל מתקבלת על פי שאלות כגון מה היא גודל ריבית שנתית של התוכנית, כיצד נקבעת ריבית על פיקדונות, כמה זמן נמשכת התוכנית, מתי וכיצד ניתן לפתוח אותה ועוד. מדובר על משתנים שיכולים להשפיע על היכולת שלנו להרוויח ביחס לסכום אותו אנחנו מכניסים כל חודש בתוכנית. כלומר מה תהיה תשואה לפיקדון שלו.

תוכניות חסכון בהן אנחנו בוחרים להשקיע, הן אופציה אחת שיש לנו לחסוך כסף לטווח הארוך, אופציה אחרת היא, להשקיע בכלים פיננסים אחרים, למשל קרנות נאמנות, רכישת אגרות חוב, קניית מניות, השקעה בכלים מעשיים (למשל נדל"ן) ועוד. כל אחד מהכלים הוא שונה ומשפיע בצורה אחרת, על הכסף שלנו. להבדיל מתוכניות חסכון אשר קבועות באופן יחסי ולא משתנות אלא בריבית על פיקדונות שיכולה להשתנות בתנאים מסוימים (גם אז לא באופן ניכר), הרי שאגרות חוב או מניות משתנות באופן הרבה יותר נרחב.

צריך לקחת בחשבון שמניות מושפעות ממעשים, למשל, אם חברה מצליחה להמציא פטנט או לייצר מוצר מיוחד, המנייה שלה תעלה, לעומת זאת, אם יתגלו בה שחיתויות והיא תפסיד כסף, המנייה שלה לא תהיה שווה שום דבר. מדובר בדברים מאוד מהותיים שיכולים להשפיע רצינית על שווי המנייה. עבור המשקיעה הסולידי אשר מעוניין בסך הכל להרוויח קצת כסף בשביל שיהיה לו בצד לימים סגריריים, יכולה להיות לכך השפעה מרחיקת לכת.

לכן כשאתם בוחרים היכן להשקיע את כספכם לצורך חסכון, רצוי מאוד שתבחנו האם אתם מעדיפים לעשות זאת במסלול סולידי שאולי לא יעניק לכם תשואה לפדיון בצורה משמעותית אך ישמור על כספכם או שאתם מעדיפים מסלול השקעות הרבה יותר רציני אך כזה שאתם לוקחים הימור גדול על הכסף שלכם.

בשביל לקבל את כל התשובות ולדעת בדיוק היכן וכיצד מומלץ לכם להשקיע, צוות היועצים של כיוון בית השקעות ישמח לעמוד לרשותכם. כל מה שאתם צריכים לעשות, זה להשאיר פרטים ואנחנו נשמח לחזור אליכם בהקדם. הצוות שלנו מתמחה בייעוץ השקעות במניות, תוכניות חסכון ובכלים פיננסים רבים וטובים שיכולים לעזור לכם.

001

מוזמנים לקרוא בנוסף:

בורסה אמריקאית

השקעות בבורסה למתחילים

עד שנות השמונים זה לא היה נהוג שאנשים פרטיים ישקיעו בבורסה, מרבית המשקיעים היו אנשי עסקים, חברות השקעות, בנקים וגורמים אחרים שהיו חלק מהעולם הפיננסי. בשנות השמונים אנשים התחילו להיכנס לבורסה מתוך אמונה שזו דרך קלה ומהירה להרוויח כסף. ואכן במקרים רבים אנשים הצליחו בכך, אך הבורסה כמו הבורסה היא שוק של היצע וביקוש, מגמות של עליות וירידות ולא פעם מי שהרוויח ביום א' מצא את עצמו מפסיד ביום ב'.

זו הסיבה שיש לא מעט חוגים וקורסים אשר מיועדים עבור השקעות בבורסה למתחילים, במסגרת חוגים וקורסים אלו ניתן ללמוד על שיטות השקעה שונות, מגמות בהשקעה, מהי ריבית על פיקדון, מה ההבדלים בין אגרות חוב, מניות וכלים פיננסים אחרים, כיצד בוחרים באילו מניות להשקיע ובאילו לא ועוד.

דוגמא טובה שאפשר ללמוד ממנו לא מעט הוא הנושא של מניות נפט וגז. מרביתנו שמענו לא פעם, שנפט הוא אחד הגורמים בגלל מדינות רבות התעשרו, למרות שהן אינן מייצרות דבר ואינן שחקן רציני בכלכלה העולמית. כך למשל סעודיה, ונצואלה, נורבגיה ואפילו רוסיה שאחרי נפילת הקומוניזם. מדובר במדינות בהן יש נפט (במקרה של רוסיה גם גז). אך מי שעוקב אחר שוק מניות נפט וגז יודע, שבעשור האחרון, מסיבות שונות, יש נפילה דרסטית במחירי מניות נפט, ירידה של למעלה מחמישים אחוז. מה שהוביל לפשיטת רגל בוונצואלה, לשינוי גישה כלכלית בסעודיה ולחששות כבדים ברוסיה. גם מחירי הגז יורדים, בעקבות שימוש באנרגיה ירוקה מחד ומאידך גילוי מצבורי גז שונים אשר נפתחו להפקה.

לכן מי שמשקיע במניות נפט וגז עלול לגלות שהוא מרוויח במניות שבעבר אולי היו שוות משהו, אך כיום שוות הרבה פחות. לכן מי שלוקח קורסים בהשקעות בבורסה למתחילים, יכול ללמוד בין היתר, היכן משתלם לו להשקיע וכיצד לגלות מגמות חדשות להשקעה כך שלא יבזבז את כספו לשווא. צריך לזכור שהרבה פעמים מי שמשקיע את כספו בבורסה, עושה זאת עם החסכונות שלו במטרה להגדיל אותם ועל כן עליו לעשות זאת בצורה חכמה.

לסיום, אם אתם רוצים לדעת עוד על השקעות בבורסה וכן להשקיע בצורה חכמה זה הזמן ליצור קשר עם כוון בית השקעות. אצלנו תוכלו ליהנות מיועצי השקעות אשר יספקו לכם את כל המידע הנדרש ויעזרו לכם להשקיע את הכסף שלכם בצורה חכמה על מנת לבנות לעצמכם עתיד כלכלי בטוח.

001

מוזמנים לקרוא בנוסף:

ריבית על פקדונות

השקעות סולידיות

מדוע חשוב להשקיע מהשקעות שהן סולידיות? מה הם היתרונות של השקעות סולידיות? איך בוחרים את המסלול הנכון ביותר להשקעה? כמה כסף נדרש על מנת להשקיע את ההשקעה הראשונה בבורסה?

 

חשוב לדעת כי כל אחד יכול. אין ספק כי ישנן הרבה מאוד שאלות שמשקיע חדש שואל את עצמו. לא פעם השקעות בבורסה או בכל כלי אחר אשר תצטרכו בו להמר בצורה כזו או אחרת עשוי להרתיע רבים. דבר אחד בטוח, השקעות סולידיות הן ההשקעות הבטוחות ביותר אשר ניתן להרוויח מהן לאורך זמן וללא סיכונים מיותרים. על מנת לבחור את אפיק ההשקעה הנכון ביותר עבור הכסף שלכם יש לשאול את השאלות הנכונות וחשוב מכך לקבל את התשובות המקצועיות ביותר.

 

כיוון בית השקעות מנהלת לאורך הרבה מאוד שנים תיקי השקעות של רבים וטובים. השקעות סולידיות הן נחלתם של משקיעים רבים אשר זוכים מידי יום לראות את כספם גדל. השיטה של כיוון בית השקעות מוכיחה את עצמה לאורך הרבה שנים. שיטה זו מבוססת על ניסיון רב וכמו כן הרבה מאוד ידע אשר הצטבר עם השנים.

 

הבורסה היא תנודתית ולא פעם בלתי צפויה. יש כאלו שמאמינים בזבנג וגמרנו, ומוכנים לקחת סיכון שהוא מעבר לרגיל. ויש את אלו אשר מעדיפים ללכת על בטוח בהשקעות בקרנות נאמנות או באפיקי השקעה בעלי סיכון מחושב. כמו כן ניתן כאמור לפצל את הסיכונים. בכיוון בית השקעות תוכלו ללמוד על כל האפשרויות המתאימות ביותר עבורכם.

 

ריבית על פקדונות? מה חשוב לדעת על כך?

אין ספק כי על מנת להשקיע נכון צריך לקחת בחשבון את כל ההוצאות וכל המשתנים שיש בהשקעה. על ריבית על פקדונות וכמו כן על כל שאר המרכיבים תוכלו לקבל מידע מלא מצוות המומחים של כיוון בית השקעות אשר ילוו אתכם לאורך כל הדרך בשקיפות מלאה ואחריות.

 

מחפשים יועצי השקעות? לכו על בטוח!

לקוחות מרוצים ונאמנים לעולם אינם טועים. לאורך הרבה מאוד שנים של עשייה בתחום ייחודי זה נוספו עוד ועוד לקוחות מרוצים אל מעגל הלקוחות של כיוון בית השקעות. לכיוון בית השקעות יועצי השקעות מסורים ומקצועיים.

 

מוזמנים לקרוא בנוסף:

השקעות בבורסה למתחילים

מניות הטבה

מה חשוב לדעת על מניות הטבה? האם יש לכל אחד ואחת יכולת להרוויח כסף ממניות? איך בוחרים את אנשי המקצוע המעולים ביותר לטובת ניהול תיק ההשקעות שלכם? מה הם היתרונות הבולטים ביותר של מומחי כיוון בית השקעות?

 

מניות עבור רבים וטובים הם הדרך הבטוחה ביותר להצליח ולהרוויח סכומי כסף גדולים ללא השקעה של שעות עבודה רבות. יש כאלו אשר אינם טרודים בכך כלל וכלל וכל מה שהם עושים זה להעניק למומחים את מנדט לפעול עבורם בניהול תיק השקעות כזה או אחר. יש לכל אחד את הפריווילגיה הזאת, כל מה שנדרש הוא לקבל את הייעוץ הנכון ביותר ולפנות לכאלו שכבר ניסו והצליחו בגדול.

 

מניות הטבה הן גם סוג של מניות אשר ניתן להרוויח מהן כסף ממש כמו מכל סוג של מניה או נייר ערך שתבחרו. סחר במניות מכל סוג שהוא מצריך כאמור הרבה מאוד ידע. זה נכון שיש כאלו אשר הם בראשית דרכם בתחום הסחר במניות ועדיין מצליחים מאוד, אך הסיכון אותו הם לוקחים עשוי להיות גדול מידי. בין אם אלו שהתנסו כבר בסחר במניות או כאלו אשר הם בתחילת דרכם ההמלצה היא לאפשר לאנשי מקצוע לעשות את המלאכה.

 

מניות הטבה וכמו כן כל שאר צורות ההשקעה האחרות עשויות לאפשר כאמור לכסף שלכם לעבוד עבורכם. כיוון בית השקעות תנהל עבורכם את תיקי ההשקעות תוך התאמת תיק ההשקעות לצרכים ולכוונות הלקוח.

 

תשואה לפדיון? כיוון בית השקעות לשירותכם!

אין ספק כי על מנת להגיע לרגע בו ישנה תשואה לפדיון מרשימה חשוב מאוד לא לוותר על הטוב ביותר המגיע לכם. לאורך הרבה מאוד שנים הצוות המוביל של כיוון בית השקעות סחר וטיפל בתיקי השקעות של הרבה מאוד לקוחות מרוצים ונאמנים ביותר הצועדים עם כיוון בית השקעות יד ביד לאורך כל הדרך.

 

חיסכון פיננסי? אילו עוד שירותים בכיוון בית השקעות?

הרבה מאוד שירותים הכוללים בין היתר חיסכון פיננסי, ניהול תיקי השקעות, סחר בבורסות מהעולם ועוד. בכיוון בית השקעות מקפידים על מתן שירות אישי ויחס חם לכל לקוח ולקוח.

 

מוזמנים לקרוא בנוסף:

השקעות סולידיות